Honor 2021

The 37th Diocesan Secondary Schools Mathematics Competition - 3rd Runner Up

YUNG SUM YI (5A), YIP HIU YING(5B), HO KA MING(5B), KWOK CHUNG HONG(5B), LAM HO YEUNG JAMES(5B) and WONG LEONG KAM(5B)

Hong Kong Tech Challenge Junior 2020 (Locals)

VEX Robotics Competition Robot Skill Junior Secondary First Prize (Team A) and Third Prize (Team B)

Team A: Villante Gian Joseph Talavera (S3E), Kwan Chung Yiu (S3E), Leung Sze Yu (S3E), Pun Ting Hin (S3E)

Team B: Yao Kwong Shing (S2F), Wang Ho Pui Keith (S2F), Law Chun Tung (S2F), Pun Ming Ho (S2F)

'Search in Lantau – Community-based Survey on Terrestrial Invertebrates'

1st Runner up

WONG CHUN KIT (4C), ZHUANG SHI YUN (4C), OU LOK YIU (4C) and LI KAI LOK (4C)

Master Code 2020 - Create a Zero Hunger Future with AI

Minecraft - Secondary School Division) - Champion

 • S3D Sui Chit 帥婕
 • S2B Ho Wai Ming 何尉銘
 • S2F Wang Ho Pui, Keith 宏灝錇
 • S1B Sui Ning 帥寧

AI Application Design:Merit Awards

 • S5A LIU CHING YI ADA 廖靜怡
 • S5C DONG ZHENNAN 董振楠
 • S5C LUK HO LUNG 陸浩隆
 • S5D KWOK CHUN WING 郭縉榮

公益少年團

本校公益少年團榮獲以下獎項:

 • 積極團隊奬
 • 優秀團隊奬
 • 一等榮譽級(紅星榮譽徽章)—6A 潘喜儀
 • 二等榮譽級(白星榮譽徽章)—6A 潘喜儀
 • 公益少年團傑出團員—6A 潘喜儀

International Junior Science Olympiad (IJSO) 2021 - Hong Kong Screening

Ngai Ching-man (S3E) won the 3rd Honour in the International Junior Science Olympiad (IJSO) 2021 - Hong Kong Screening.

Through-Train Academic Scholarship 2020

 • S1F 伍秀旻 WU SAU MAN
 • S1F 蘇俊華 SO CHUN WA
 • S1F 冼綽悠 SIN CHEUK YAU
 • S1F 謝詠晴 TSE WING CHING
 • S1F 鄭雪怡 CHENG SUET YI
 • S1F 譚芷晴 TAN TSZ CHING